Podmienky ochrany osobných údajov

 

Sme spoločnosť Shinobi s.r.o, zapísaná na Okresnom súde Košice I, odd. Sro, vl.č.45306/V, so sídlom Hlavná 53/75, 07612 Kuzmice, SR

IČO: 52131564, DIČ: 2120899363

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://www.star-shop.sk 

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. 

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR") 

 

I. Spracovanie osobných údajov 

 

1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára 

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to meno, priezvisko a e-mail.  

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach a postupoch týkajúcich sa tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje uchovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme uchovávať najviac 1 rok od našej poslednej komunikácie.

 

2. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu 

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok. 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje uchovávať?

Počas plnenia našej služby a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru (podľa zákona o účtovníctve).

 

3. Newslettery (obchodné správy) 

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje uchovávať?

10 rokov od posledného nákupu (podľa zákona o účtovníctve). Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na link v e-maile alebo nás kontaktovať e-mailom na info@star-shop.sk

 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

  • prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)
  • doručovateľské spoločnosti Slovak Parcel Service https://www.sps-sro.sk, Slovenská pošta https://www.posta.sk, alebo Zásielkovňa / Packeta https://www.packeta.sk podľa vami vybraného spôsobu dopravy v objednávke.
  • firemná účtovníčka Alena Šaffová
  • spoločnosť Heuréka (Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 24131, IČO: 07822774, DIČ: CZ07822774) vrámci programu Overené zákazníkmi

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

 

III. Čo by ste ešte mali vedieť 

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@star-shop.sk alebo zavolajte na +421 948 140 198

 

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku. 

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú platné od 1.10.2021