Taekwondo

taekwondo

Taekwondo je pomerne nové kórejské bojové umenie bez použitia zbraní, zamerané najmä na sebaobranu, sebaovládanie a zdravú sebadôveru. Má zaručiť úplné využitie sily a rýchlosti ľudského tela. Je charakteristické hlavne silnými, vysokými a technicky zložitými kopmi a prerážacími technikami. Od 27. olympijských hier v Sydney je jedným z olympijských športov. Skladá sa z vyše 3200 presne opísaných pohybov: kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov.

Jeho zakladateľom je generál Choi Hong Hi. Už od svojej mladosti bol Choi sužovaný pohnutým osudom svojej rodnej zeme - Korei. To všetko ho viedlo k tomu, aby dokázal vymaniť svoju vlasť spod japonskej nadvlády a povzniesť tradičnú kórejskú kultúru. Chcel, aby aj Kórea mala svoje vlastné bojové umenie, ktoré by sa prinajmenšom vyrovnalo japonskému Karate. Ale Choiova útlosť a chorobnosť mu v tom do značnej miery bránili. Choi Hong Hi bol vylúčený zo školy. Ale jeho rodičia sa nevzdávali a dali ho študovať k súkromnému profesorovi kinematografiu. Ten si všimol Choiovu zapálenosť a odhodlanosť, ale aj útlosť a samostatnú neschopnosť obrany. Profesor bol zhodou okolností učiteľom starobylého bojového umenia Tae-Kyon. Mladý Choi sa začal venovať tomuto umeniu, ale nenadchlo ho to až do takej značnej miery. Ale raz, keď sa vracal sám domov, stretol chlapa, s ktorým sa veľmi nezhodol v názoroch, dal Choiovi príučku a prisahal, že ak sa stretnú ešte raz zoči-voči, "roztrhá ho na kusy". Vtedy ešte mladý učeň, sa rozhodol, že sa musí naučiť brániť. Ale Tae-Kyon mu nestačilo a začal sa venovať Karate, až roku 1938 dosiahol čierny pás. Ale v rámci svojej výučby nezabúda na svoju rodnú zem a dostáva sa do čela Hnutia odboja za oslobodenie Koreje, za čo bol chytený a väznený v japonskom armádnom väzení, odkiaľ sa mu podarilo roku 1945 újsť a nastupuje do novo sa formujúcej kórejskej armády a naďalej pokračuje vo svojom výcviku a tréningoch. Doterajšie teórie a techniky prepracováva na základoch newtonovej fyziky. Učí sa dodať svojím technikám čo najväčšiu energiu, ale do čo najmenšieho časového úseku a tým dodať technike maximálnu rýchlosť a silu. 11. apríla 1955 zakladá nové bojové umenie Taekwondo. Názov Taekwondo sa skladá z troch slov: TAE = noha, kop, práca s nohami; KWON = päsť, ruka, práca s rukami; DO = cesta, umenie nájsť správnu cestu životom.

V súčastnosti je Taekwondo rozdelené do viacerých organizácii. Najväčšie a najvýznamnejšie z nich sú tieto tri:

  • International Taekwondo Federation (ITF), vytvorená v roku 1966.
  • World Taekwondo Federation (WTF), vytvorená v roku 1973.
  • Global Taekwondo Federation (GTF), vytvorená v roku 1990.

Taekwondo je veľmi pekné a účinné bojové umenie, ale mňa osobne nezaujalo až natoľko, aby som sa mu vedel naplno a dlhodobo venovať. Výuka je založená na základe zostáv (niečo ako Kata v Karate) a práve to je to, čo ma na ňom nebavilo. Naopak som mal rád prerážacie techniky, sparringy a nacvičovanie úderov a kopov do boxovacieho vreca alebo do láp.

Všetkým záujemcom o toto bojové umenie z Košíc a okolia odporúčam STAR Club Košice, kde sa môžte kedykoľvek (v priebehu školského roka) prihlásiť a začať trénovať. Prihlásiť sa môžu ako deti, tak aj dospelí.