Pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú

2Y2A9942

Ako a kedy vzniklo občianske združenie Dotyk dvoch dlaní a čo bolo vašou motiváciou k jeho založeniu? 
Občianske združenie vzniklo tento rok. Motiváciou k založeniu bola osobná skúsenosť. Osobne som potreboval vo svojom živote pomoc – keďže som sa ocitol na ulici. Táto skúsenosť ma viedla k tomu, aby som pomoc oplatil. Rovnako som si všimol aj veľkého rozdielu v poskytovaných službách. Teda to, že nie je organizácia ako organizácia. Často sa vytráca to podstatné – návrat človeka do spoločnosti.

Ako sa to stalo, že ste sa ocitli na ulici?
Človek sa dnes dostane na ulicu rýchlejšie ako si veľa ľudí myslí. Stačí jeden nepodarený rozvod, ako tomu bolo v mojom prípade. To zistíte, že nemáte priateľov, prípadne ich "kvalitu". Každopádne vám to zmení život a hodnoty. Dostať sa na úplne spoločenské dno je jednoduché. Návrat do bežného života však vyžaduje pevnú vôľu, podporu a to chcenie. Život na ulici je vo svojej podstate veľmi jednoduchý. Možno sa to nezdá, ale odpadne vám more problémov. Je to život zo dňa na deň. To najpotrebnejšie vždy niekde dostanete a ostatné... Ostatné je na vás. Veľká časť ľudí, ktorí žijú vonku, ani neuvažuje o návrate do bežného života už z mnohých dôvodov. A pokiaľ dostanú bez práce všetko potrebné, a nik ich nevedie, nemajú ani dôvod niečo meniť.

Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávate u svojich klientov?
Naši klienti čelia širokej škále problémov, najčastejšie sú to strata bývania, nezamestnanosť, zdravotné problémy a sociálna izolácia. Veľa z nich má tiež psychické problémy, ktoré vyžadujú odbornú pomoc. Často sa stretávame aj s ľuďmi, ktorí majú za sebou traumatické zážitky, ktoré ich výrazne ovplyvnili.

Aby som to upresnil, nepomáhame len ľuďom bez domova. Pomáhame ľuďom v zlej sociálnej situácii, a takých máme na Slovensku približne 900 000. Čo je strašné číslo. Sú to napríklad dôchodcovia, matky alebo otcovia samoživitelia a mnoho iných skupín obyvateľov.

Aké výzvy prináša vaša práca v každodennom živote?
Najväčšou výzvou je neustály nedostatok zdrojov. Pracujeme s obmedzeným rozpočtom a snažíme sa pokryť čo najviac potrieb našich klientov. Ďalšou výzvou je meniť predsudky spoločnosti voči ľuďom v núdzi. Chceme, aby verejnosť pochopila, že každý môže prispieť k zlepšeniu situácie týchto ľudí.

Ako hodnotíte spoluprácu s inými organizáciami a verejnosťou?
Spolupráca s inými organizáciami a verejnosťou je pre nás kľúčová. Snažíme sa vytvárať siete podpory a spolupracovať s rôznymi partnermi, aby sme mohli poskytovať čo najkomplexnejšiu pomoc. Verejnosť je tiež veľmi dôležitá, pretože bez ich podpory by sme nemohli fungovať. Vždy si vážime každú pomoc, či už finančnú, materiálnu alebo dobrovoľnícku.

Aké sú vaše plány na zlepšenie služieb, ktoré poskytujete?
Naším hlavným cieľom je neustále zlepšovať kvalitu a dostupnosť našich služieb. Plánujeme rozšíriť naše kapacity a spustiť ďalšie naše projekty, aby sme mohli pomáhať ešte väčšiemu počtu ľudí. Taktiež chceme investovať do vzdelávania našich zamestnancov a dobrovoľníkov, aby sme mohli poskytovať ešte lepšiu a efektívnejšiu pomoc.

Ako môžu ľudia prispieť k vašej činnosti a zapojiť sa do pomoci?
Ľudia môžu prispieť rôznymi spôsobmi. Môžu darovať finančné prostriedky, oblečenie, potraviny alebo iné potrebné veci. Rovnako dôležité je aj stať sa dobrovoľníkom a prispieť svojim časom a zručnosťami. Každá forma pomoci je vítaná a pomáha nám zlepšovať životy našich klientov. Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke dotykdvochdlani.sk.

Číslo nášho transparentného účtu je: SK80 0900 0000 0052 1842 2217 ( Názov účtu: Dotyk dvoch dlaní, o. z. )

Naša zbierka beží aj na Donio.sk: https://donio.sk/pomocnaruka

Aké posolstvo by ste chceli odovzdať ľuďom, ktorí zvažujú pomoc v tejto oblasti?
Chcel by som povedať, že pomoc druhým je jednou z najkrajších a najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť. Každý z nás môže prispieť k lepšiemu svetu, či už malým alebo veľkým spôsobom. Nebojte sa začať, aj keď sa vám to môže zdať ťažké alebo nevýznamné. Každá pomoc má hodnotu a môže mať veľký dopad na životy ľudí v núdzi.